Awilco Drilling PLC genomför listbyte från Oslo Stock Exchange till Euronext Growth Oslo

Awilco Drilling PLCs aktier har avnoterats från Oslo Stock Exchange och har blivit godkända för handel på Euronext Growth Oslo. I samband med byte av lista har en omvänd split om 100:1genomförts. För ytterligare information vänligen kontakta https://awilcodrilling.com/investor-relations/