Förändring av antalet aktier och röster i NAXS

I enlighet med beslut vid extra bolagsstämma i NAXS AB (publ) (”NAXS”) den 30 augusti 2018, har antalet aktier och röster i NAXS minskat under september 2018 genom indragning av 1 355 340 återköpta aktier.


Före indragningen av egna aktier fanns sammanlagt 13 574 770 aktier och röster i
NAXS. Antalet aktier och röster minskade genom indragningen med 1 355 340. Efter
genomförandet av indragningen finns sammanlagt 12 219 430 aktier och röster i
NAXS per 28 september 2018.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Denna information r sådan som NAXS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades f r offentliggörande den 28 september 2018 kl. 8.30 CET.