Delårsrapport januari – juni 2017

Första halvåret 2017

 • Resultat efter skatt uppgick till 59,8 (45,2) MSEK.

 • Resultatet per aktie uppgick till 4,14 (3,04) SEK.

 • Substansvärdet uppgick till 866 MSEK (SEK 61,55 per aktie) per den 30 juni 2017,
  jämfört med 842 MSEK (SEK 56,69 per aktie) per den 31 december 2016.

 • Nettokassan uppgick till 459 MSEK (32,61 SEK per aktie) per den 30 juni 2017, jämfört
  med 384 MSEK (25,85 SEK per aktie) per den 31 december 2016.

  Andra kvartalet 2017

 • Resultat efter skatt uppgick till 49,2 (20,0) MSEK.

 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 3,41 (1,35) SEK.

  VD-kommentar

  NAXS uppvisade en positiv utveckling under första halvåret 2017
  med en ökning i NAV/aktie om 8,6%.

  De allmänt positiva aktiemarknaderna medförde fortsatt goda
  möjligheter för våra fonder till exit av portföljbolag via
  börsnoteringar, vilket resulterade i 4 börsnoteringar och
  försäljningar av aktier i tidigare börsintroducerade bolag.

  Under kvartalet avyttrade NAXS hela innehavet i MIPS, som
  förvärvats i börsnoteringen på Nasdaq Stockholm i mars. Denna
  investering, en av de första investeringarna i enlighet med NAXS
  reviderade investerings policy, genererade en avkastning om 1,3

  gånger investeringen efter knappt två månaders innehav.

  Lennart Svantesson