Förändring av antalet aktier och röster i NAXS

I enlighet med beslut vid årsstämman i NAXS AB (publ) (”NAXS”) den 5 juni 2018, har antalet aktier och röster i NAXS minskat under juni 2018 genom indragning av 491 761 återköpta aktier.


Före indragningen av egna aktier fanns sammanlagt 14 066 531 aktier och röster i NAXS. Antalet aktier och röster minskade genom indragningen med 491 761. Efter genomförandet av indragningen finns sammanlagt 13 574 770 aktier och röster i NAXS per 29 juni 2018.
Kontaktinformation
Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11