Förändring av antalet aktier och röster i NAXS

I enlighet med beslut vid årsstämman i NAXS AB (publ) (”NAXS”) den 4 juni 2019, har antalet aktier och röster i NAXS minskat under juni 2019 genom indragning av 309 369 återköpta aktier.

Före indragningen av egna aktier fanns sammanlagt 12 219 430 aktier och röster i
NAXS. Antalet aktier och röster minskade genom indragningen med 309 369. Efter
genomförandet av indragningen finns sammanlagt 11 910 061 aktier och röster i
NAXS per 28 juni 2019.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11