Förändring av antalet aktier och röster i NAXS

I enlighet med beslut vid årsstämman i NAXS AB (publ) (”NAXS”) den 1 juni 2017, har antalet aktier och röster i NAXS minskat under juni 2017 genom indragning av 933 469 återköpta aktier.


Före indragningen av egna aktier fanns sammanlagt 15 000 000 aktier och röster
i NAXS. Antalet aktier och röster minskade genom indragningen med 933 469.
Efter genomförandet av indragningen finns sammanlagt 14 066 531 aktier och
röster i NAXS per 30 juni 2017.

Kontaktinformation
Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Denna information är sådan som NAXS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 June 2017
klockan kl. 08.30 CET.