Förändring av antalet aktier och röster i NAXS

I enlighet med beslut vid årsstämman i NAXS AB (publ) (”NAXS”) den 30 mars 2023, har antalet aktier och röster i NAXS minskat under april 2023 genom indragning av 75 000 återköpta aktier.

Före indragningen av egna aktier fanns sammanlagt 11 152 585 aktier och röster i NAXS. Antalet aktier och röster minskade genom indragningen med 75 000. Efter genomförandet av indragningen finns sammanlagt 11 077 585 aktier och röster i NAXS per 28 april 2023.

För ytterligare information kontakta:

Gösta Lundgren, Interim VD
Tel. +46 70 7104788

Denna information är sådan som NAXS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2023 klockan 08:00.