FSN Capital III har undertecknat ett avtal om att sälja sitt majoritetsinnehav i Skamol

FSN Capital III och andra aktieägare har sålt 100 procent av aktierna i Skamol till Etex

 

Skamol är en global leverantör av system för isolering och passivt brandskydd som grundades i Danmark 1912. Skamol är verksamt i frontlinjen när det gäller forskning och systemutveckling och tillhandahåller innovativa system som skyddar både människor och planet genom förbättrat klimat, brandsäkerhet och energibesparingar.

 

Genom att framgångsrikt betjäna mer än 1 000 kunder inom byggnads- och industrisektorn har Skamol levererat intäkts- och EBITDA-CAGR på 13 % respektive 15 % sedan 2018, vilket visar på motståndskraft under utmanande makroekonomiska omständigheter. Tillsammans med en stark ledningsgrupp, ledd av Poul Erik Kamstrup och Simon Plagborg, har FSN Capital omvandlat Skamol från ett produktions- och industrifokuserat företag till en kommersiellt inriktad innovatör av varumärkessystem med hög tillväxt.

 

”Vi har varit de stolta ägarna av Skamol sedan 2013, då vi satte oss för att frigöra den kommersiella potentialen i företaget. Skamol har en lång historia av unik materialkompetens och know-how för hälsorelaterade och energibesparande fördelar för människor och industrier över hela världen. Den omvandling som företaget har genomgått sker inte över en natt och vi är verkligen imponerade av vad Skamol-teamet har åstadkommit under de senaste åren, bland annat genom att ta upp en ny produktionsanläggning i Polen, förvärva och integrera två företag och navigera genom ett antal makroekonomiska utmaningar, samtidigt som de har drivit på tillväxt och vinstförbättringar”, säger Nicholas Hjorth, Principal på FSN Capital Partners, som agerar som investeringsrådgivare till FSN Capital Funds.

 

Skamols VD Poul Erik Kamstrup tillade: ”FSN Capital har varit en utmärkt partner som hjälpt oss att sätta upp ambitiösa mål och gett oss förtroendet och medlen för att nå den nivå vi befinner oss på nu. När vi ser framåt är vi glada över att gå med i Etex Group. Detta passar bra för Skamol, och att gå samman med Etex är ett naturligt nästa steg för att fortsätta den tillväxtresa som Skamol befinner sig på.”

 

Bernard Delvaux, VD för Etex, tillade: ”Skamol utgör en utmärkt strategisk passform inom Etex. Företaget erbjuder inte bara stora möjligheter att utöka vårt erbjudande och öka vår närvaro i vissa geografiska områden, utan vi har också båda hållbarhet i centrum. Etex har ett tydligt fokus på att vara den mest innovativa och hållbara globala tillverkaren av lättviktsbyggnadsmaterial och att Skamol ansluter sig till oss är ytterligare ett viktigt steg i denna riktning.”

 

Tanguy Vanderborght, chef för PROMAT Platform och Industry Division på Etex, säger: ”Att gå samman med Skamol kommer att stärka Etex position och påskynda vår tillväxt på marknaden för högtemperaturisolering, där vi redan är en viktig aktör med PROMAT. Vi har stor respekt för Skamols varumärke, anställda och ledning och ser fram emot att samarbeta tillsammans.”

 

FSN Capital rådgavs av Alantra (M&A), Accura (juridiskt) och Deloitte (finansiellt). Transaktionen är villkorad av sedvanliga villkor för avslutande.