Gösta Lundgren tillträder som interim VD för NAXS AB (publ)

Styrelsen för NAXS AB (publ) meddelar att Gösta Lundgren, CFO på bolaget,
tillträder som interim verkställande direktör för NAXS AB idag och ersätter
därmed den nuvarande VD:n Lennart Svantesson, som meddelade sin avgång
den 29 oktober 2021. Gösta Lundgren har varit CFO sedan bolagets start 2007.

Styrelsen för NAXS AB ser fram emot att fortsätta sitt nära arbete med Gösta
och vill framföra sin tacksamhet och lyckönskningar till Lennart för hans långa
tjänstgöring i företaget.

Kontaktinformation

Gösta Lundgren, interim VD

Telefon: +46 70 710 47 88