Fondinvesteringar

 Fondens storlek: n/a Segment: lägre mid cap Geografiskt fokus: Norden Årgång: 2023 Webbplats: https://celerocapital.com/ Beskrivning: Celero Capital Fund (E) AB är det första private equity-bolaget som startats av Celero Capital, ett nordiskt private equity-bolag med fokus på sektorerna tjänster, konsumentvaror och nischade industrier.

Fondstorlek: MEUR 11,000 Segment: large cap Geografisk fokus: huvudsakligen Europa Årgång: 2008 Hemsida: www.apax.com Beskrivning: Apax Europe VII är den sjunde paneuropeiska fonden som etablerats av Apax Partners Worldwide LLP, en av de större och mest väletablerade riskkapitalaktörerna i världen. Apax Europe VII fokuserar på investeringar inom de fyra sektorerna: konsumenter, sjukvård, tjänster teknik & telekom.

Fondstorlek: MNOK 1 900 Segment: small/mid cap Geografisk fokus: Norge och Norden Årgång: 2020 Hemsida: www.equip.no Beskrivning: Equip Capital I är en nyligen startad private equity fond med bas i Norge som fokuserar på investeringar i små och medelstora företag i fr a Norge och Sverige, och har ett fokus på tre sektorer: konsumentvaror/-tjänster, industri […]

Fondstorlek: MEUR 375 Segment: mid cap Geografisk fokus: Norge och Norden Årgång: 2008 Hemsida: www.fsncapital.no Beskrivning: FSN Capital III är den tredje fonden att etableras av FSN Capital och fokuserar på investeringar i medelstora företag i Norge och övriga Norden.

Fondstorlek: MNOK 6,000 Segment: mid cap Geografisk fokus: Norge och Norden Årgång: 2008 Hemsida: www.herkulescapital.no Beskrivning: Herkules Private Equity III är den tredje fonden att etableras av Herkules Capital (tidigare Ferd Equity Partners). Herkules Private Equity Fund III fokuserar på investeringar i medelstora företag i Norge och övriga Norden.

Fond storlek: EUR 200 million Segment: Small cap Geografiskt fokus: Finland Årgång: 2011 Hemsida: www.interapartners.fi Beskrivning: Intera Fund II är den andra fonden som etablerats av Intera Partners, en finländsk riskkapitalförvaltare vars huvudsakliga fokus är investeringar i mindre företag i Finland Intera Partners grundades 2007 av ett team med bakgrund från Capman, CVC, och IK Investment Partners.

Fond storlek: EUR 5 000 million Segment: Large cap Geografiskt fokus: Globalt Årgång: 2018 Hemsida: https://www.jabholco.com Beskrivning: JAB Consumer Fund – Global Consumer Brands II sam-investerar med JAB Holding, en privatägd grupp med fokus på konsumentvaror & detaljhandel inom varumärken i premiumsegmentet. Tidigare investeringar gjorda av JAB Holding omfattar bl.a. Keurig Green Mountain, Krispy Kreme, Peets Coffee och Espresso House.

Fondstorlek: n/a Segment: Large cap Geografisk fokus: Global Årgång: 2020 Beskrivning: JABs fonder saminvesterar med JAB Holding, en privatägd företagsgrupp med fokus på premiumsegmentet inom konsumentvaror och tjänster    

Fondstorlek: n/a Segment: large cap Geografisk fokus: global Årgång: 2020 Beskrivning: the JAB funds co-invest with JAB Holding, a privately held group focused on consumer goods & services companies with premium brands, as well as pet care & services

Fondstorlek: MSEK 200 Segment: Small cap Geografisk fokus: Sverige/ Norden Årgång: 2017 Beskrivning: Mimir är en nyligen startad private equity fond inom Special situations, som ...