Celero Capital Fund (E) AB

 Fondens storlek: n/a

Segment: lägre mid cap

Geografiskt fokus: Norden

Årgång: 2023

Webbplats: https://celerocapital.com/

Beskrivning: Celero Capital Fund (E) AB är det första private equity-bolaget som startats av Celero Capital, ett nordiskt private equity-bolag med fokus på sektorerna tjänster, konsumentvaror och nischade industrier.