Equip Capital Fund I LP

Fondstorlek:
MNOK 1 900

Segment:
small/mid cap

Geografisk
fokus
: Norge och Norden

Årgång:
2020

Hemsida: www.equip.no

Beskrivning:
Equip Capital I är en nyligen startad private equity fond med bas i Norge som
fokuserar på investeringar i små och medelstora företag i fr a Norge och
Sverige, och
har ett fokus på tre sektorer: konsumentvaror/-tjänster, industri och
affärstjänster.