Investor Relations

Pareto Securities AB är likviditetsgarant till bolagets aktier på Nasdaq Stockholm  

Finansiell kalender 2023 31 januari 2023 Bokslutskommuniké 2022 Vecka 8 2023 Årsredovisning 2022 30 mars 2023 Årsstämma 24 april 2023 Delårsrapport (3 månader) 20 juli 2023 Delårsrapport (6 månader) 26 oktober 2023 Delårsrapport (9 månader) 31 januari 2024 Bokslutskommuniké 2023    

NAXS aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Prospekt NASDAQ OMX Stockholm 2010 Viktig information avseende upptagandet till handel av aktierna i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (”NAXS”) på NASDAQ OMX Stockholm (”Noteringen”). Du har valt en webbsida som innehåller information som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Japan eller Schweiz […]