Finansiell kalender

Finansiell kalender

31 januari 2024

Bokslutskommuniké 2023

Vecka 7 2024

Årsredovisning 2023

4 april 2024

Årsstämma

25 april 2024

Delårsrapport (3 månader)

18 juli 2024

Delårsrapport (6 månader)

29 oktober 2024

Delårsrapport (9 månader)

30 januari 2025

Bokslutskommuniké 2024