Likviditetsgarant

Pareto Securities AB är likviditetsgarant till bolagets aktier på Nasdaq Stockholm