Kanadensiska Savaria har lagt ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Handicare värt 50 kronor per aktie