Kreate Group, ett av Intera II ägt bolag, har noterats på Nasdaq Helsingfors