Kreate Group, ett portföljbolag i fonden Intera II, har offentliggjort planer på att genomföra en börsintroduktion på Nasdaq Helsinki