Lennart Svantesson avgår som VD för NAXS AB

Efter mer än tio år som Verkställande direktör och CEO för NAXS har
Lennart Svantesson beslutat att lämna sin position i bolaget. Han kvarstår
som VD tills dess en efterträdare är utsedd.

Styrelsen för NAXS AB tackar honom för hans långa tid i NAXS tjänst.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, VD 

Telefon: +46 733-110 011

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2021 klockan 11.45 (CET).

Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se