Mimir II har genomfört eller tecknat avtal om investering i fyra bolag

 • Euroatlas (Tyskland), en global utvecklare av produkter för kraftöverföring och
  kraftkonvertering avsedda för militära ubåtar
  och marina fartyg.
 • Lindemann (Tyskland), en ledande global leverantör av utrustning för återvinning
  av metaller.
 • Modus (Sverige), verksamt inom design, tillverkning och
  installation av flexibla väggsystem för
  kontorslokaler.
 • Thermion (Sverige), verksamt inom teknisk
  isolering för företag inom massa-
  och pappersindustri, kraftverk och tillverkande industri.