NAXS har förvärvat 3 300 aktier i Chr Hansen Holding A/S

NAXS har förvärvat 3 300 aktier i Chr Hansen Holding A/S till ett värde om 1,4 MDKK. Chr. Hansen är ett globalt, differentierat biovetenskapsföretag som utvecklar naturliga ingredienslösningar för livsmedels-, närings-, läkemedels- och jordbruksindustrin.Chr Hansen Holding A/S är noterat på Nasdaq Copenhagen.