NAXS har förvärvat 40,000 aktier i MIPS AB i samband med bolagets notering på NASDAQ Stockholm

NAXS har förvärvat 40,000 aktier i MIPS AB för ett totalt belopp av 1,840,000 SEK i samband med bolagets notering på NASDAQ Stockholm.


NAXS har förvärvat 40,000 aktier i MIPS AB för ett totalt
belopp av 1,840,000 SEK i samband med bolagets notering på NASDAQ Stockholm.

MIPS AB är ett svenskt bolag som specialiserar sig på
säkerhet i hjälmar och skydd av hjärnan. Bolaget har utvecklat och producerar
en tunn insats av plast som monteras i ett stort urval av hjälmar avsedda för
sport- och utomhusaktiviteter.

Denna investering är gjord i enlighet med den reviderade
investeringspolicy som NAXS antog i januari 2016.