NAXS har gjort ett investeringsåtagande till JAB Consumer Fund – Global Consumer Brands III

NAXS har gjort ett investeringsåtagande gentemot JAB Consumer Fund – Global Consumer Fund III (”Fonden”).

Fonden saminvesterar med JAB Holding, en privatägd företagsgrupp med fokus på
varumärken i premiumsegmentet inom konsumentvaror & tjänster. Tidigare
investeringar gjorda av JAB Holding omfattar bl.a. Keurig Green Mountain, Krispy
Kreme, Peets Coffee, Espresso House, Dr Pepper och Pret a Manger.

NAXS investering i Fonden medför en exponering mot av JAB Holding nyligen
offentliggjorda förvärv av Compassion First Pet Hospitals och National Veterinary
Associates.

NAXS är sedan tidigare investerare i den föregående fonden JAB Consumer Fund –
Global Consumer Brands II.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9
december 2019 kl. 16:00.