NAXS har gjort ett investeringsåtagande till JAB Consumer Partners – JCP V

NAXS har gjort ett investeringsåtagande om 5 MEUR gentemot JAB Consumer Partners – JCP V (”Fonden”).

Fonden saminvesterar med JAB Holding, en privatägd företagsgrupp med fokus
på varumärken i premiumsegmentet inom konsumentvaror & tjänster. Tidigare
investeringar gjorda av JAB Holding omfattar bl.a. Keurig Green Mountain,
Espresso House, Dr Pepper och Pret a Manger i konsumentvarusektorn liksom
National Veterinary Associates i sektorn djursjukvård.

NAXS är sedan tidigare investerare i de två föregående fonderna (JAB
Consumer Fund – Global Consumer Brands II och III).

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör

Telefon: +46 73 311 00 11