NAXS har gjort ett investeringsåtagande till Nordic Capital Fund X

NAXS har gjort ett åtagande till Nordic Capital Fund X (“Fonden”), den tionde fonden som rests av Nordic Capital.

Med en storlek om 6,1 Mdr SEK är fonden den största som Nordic Capital etablerat
sedan verksamheten grundades 1989. Fondresningen inleddes under april 2020, tog
mindre än 6 månader och när fonden nådde sin maximala storlek (”hard cap”) var den
kraftigt övertecknad.

Fonden kommer att investera enligt Nordic Capitals strategi att göra
majoritetsinvesteringar i icke-cykliska tillväxtföretag inom sektorerna Healthcare,
Technology & Payments och Financial Services.

NAXS är sedan tidigare investerare i Nordic Capital Fund VII och Nordic Capital CV1.

Ytterligare information kommer vara tillgänglig i NAXS Q3 rapport som publiceras den
20 oktober.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober
2020 kl. 21.00.