NAXS har investerat 3,9 mNOK i Awilco Drilling Plc i samband med en riktad nyemission

Awilco Drilling Plc (”Bolaget”) är ett bolag inom marin oljeborrning baserat i Storbritannien och noterat på Oslo Börs (Oslo:AWDR). Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 65 mUSD till norska och internationella investerare. Emissionspriset var NOK 29/aktie. Emissionen var var övertecknad och NAXS erhöll 135.000 aktier motsvarande ett belopp på NOK 3.915.000.

Emissionslikviden skall användas för delfinansiering av byggandet av en borrigg anpassad för hård marin miljö, med planerad leverans under 2021.

Emissionen godkändes vid bolagets extra bolagsstämma den 23 mars, 2018.