NAXS har ökat sitt investeringsåtagande till Mimir Industries AB från 36 MSEK till 75 MSEK

NAXS har utökat investeringen i Mimir Industries AB från 36 MSEK som genomfördes vid första fondstängningen till nära 75MSEK vid slutlig stängningen av fonden, som då var övertecknad.