NAXS saminvesterar MUSD 1 i Panera Brands tillsammans med JAB

NAXS har gjort en saminvestering på 1 000 000 USD i Panera Brands tillsammans med JAB Holding och andra investerare.

Panera Brands är en pionjär inom fast casual dining i USA och omfattar varumärkena Panera Bread, Caribou Coffee och Einstein Bros. Bagels.

NAXS är en befintlig investerare i tre JAB Consumer Partners fonder och har tidigare gjort två andra saminvesteringar tillsammans med JAB Holding.

Kontaktinformation:

Gösta Lundgren, Interim verkställande direktör
Telephone: +46 70 710 4788

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2023 kl. 11.00 CET.

2023-05-15 PM NAXS investerar i Panera Brands