Nordic Capital avyttrar Vizrt Group till ett nytt konsortium med Nordic Capital som ledande investerare, i syfte att fortsätta stödja bolagets i dess framgångsrika utveckling