Nordic Capital CV1 säljer Bladt Industries till CS WIND

Nordic Capital har nått en överenskommelse om att sälja Bladt Industries, en ledande leverantör till den växande offshore-vindindustrin. Förvärvaren, CS WIND, är världsledande inom tillverkning av vindturbintorn och det nya ägandet kommer att ytterligare stödja företagets resa mot att bli en specialiserad möjliggörare av den globala gröna omställningen.

 

Under Nordic Capitals ägarskap har Bladt Industries genomfört en företagsomfattande strategisk förändring för att enbart fokusera på den växande havsbaserade vindindustrin och därigenom bli en renodlad leverantör av förnybar energi, väl positionerad för att påskynda en grönare framtid.

 

Michael Glavind, tillförordnad VD för Bladt Industries, välkomnar de nya ägarna:”Vårt företag har genomgått en imponerande omvandling under de senaste åren för att bättre anpassa vårt erbjudande till det globala behovet av en expansion av kapaciteten för havsbaserad vindkraft och bli en ledande leverantör. Med CS WIND som våra nya ägare kommer Bladt att ha ett starkare utgångsläge för att ytterligare utveckla denna resa. Att ha en ägare som redan känner till och förstår marknaden för havsbaserad vindkraft och komplexiteten i stålkonstruktion kommer att gynna oss – och därmed också våra kunder – oerhört mycket.”

 

”Nordic Capital är glada att välkomna CS WIND som de nya långsiktiga ägarna av Bladt Industries. Som en ledande tillverkare av turbintorn med lång branscherfarenhet, en verkligt global räckvidd, strategi och en stark plattform, kommer CS WIND att vara en strategisk passform för Bladt Industries. De kommer att stödja företagets åtagande att förnya och påskynda en grönare framtid, ersätta fossila bränslen med renare och mer hållbara energilösningar.” kommenterar Olof Faxander, Senior Partner, Nordic Capital Advisors och styrelseledamot i Bladt Industries.

 

Förvärvet är föremål för vissa tillträdesvillkor, inklusive relevanta myndighetsgodkännanden. Finansiella detaljer om transaktionen kommer inte att offentliggöras.

 

För ytterligare information:https://www.nordiccapital.com/news-views/press-releases/bladt-industries-to-be-acquired-by-cs-wind-a-global-renowned-leader-in-wind-turbine-tower-manufacturing/