Nordic Capital förvärvar tillväxtföretaget Sortera med målet att bli störst i Norden inom miljövänlig återvinning

Nordic Capital har
tecknat ett avtal om att förvärva Sortera, den snabbast växande
leverantören av miljövänliga återvinnings- och avfallslösningar i
Sverige. Nordic Capital kommer att
accelerera Sorteras internationella expansion och ytterligare stärka
företagets hållbara serviceerbjudande. Målet är att göra Sortera ledande
i Norden.