Nordic Capital Fund VII har meddelat att fonden har sålt sin kvarvarande andel i Saferoad och har därmed slutfört en fullständig exit av bolaget