Nordic Capital säljer Itiviti, världsledande teknikleverantör inom börshandel, till det globala fintechbolaget Broadridge

- Under Nordic Capitals ägarskap har Itiviti vuxit kraftigt och blivit en viktig global aktör inom teknologi och infrastruktur för kapitalmarknaden 

Genom att gå samman med Broadridge Financial Solutions (NYSE: BR) – en av världens ledande fintechbolag – tar Itiviti nästa steg för att förbättra sina erbjudanden och stärka sin globala position ytterligare 

Nordic Capital har tecknat avtal om att sälja Itiviti, en ledande leverantör av teknologi och tjänster inom börshandel, till Broadridge Financial Solutions, en av världens främsta fintechbolag. Transaktionen värderas till 2,143 miljarder euro. Under 2012 avnoterade Nordic Capital Itiviti genom ett offentligt uppköpserbjudande, under privat ägo har betydande teknikinvesteringar och strategiska förvärv utvecklat bolaget till en världsledande teknik- och tjänsteleverantör för den globala kapitalmarknaden. 
Sedan förvärvet 2012 har Nordic Capital bistått Itiviti med den djupa kunskap och erfarenhet som följt av att ha byggt och investerat i avancerade teknikföretag i hela Europa under tjugo års tid. Itiviti har utvecklats från att vara en specialiserad mjukvaruleverantör inom den finansiella sektorn till att bli ett starkt, globalt företag med en modern plattform som möjliggör handel i olika tillgångsslag på kapitalmarknaden. Omvandlingen har varit möjlig tack vare många års omfattande teknikinvesteringar och en noggrant utformad strategi för förvärv, men också tack vare fokus på utveckling samt satsningar på organisatorisk tillväxt för att möta kapitalmarknadens framtida behov. Itiviti är idag ett snabbväxande fintechbolag med fler än 2 000 kunder över hela världen, över 200 miljoner euro i intäkter och cirka 1 000 anställda.