Nyheter

Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 4 april 2024

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 4 april 2024 beslutade årsstämman enligt följande Fastställande av årsbokslut, vinstutdelning, m m Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2023 samt beslutade att de till årsstämmans förfogande stående medlen disponeras så att 4,25 kronor per aktie utbetalas till aktieägarna och att Bolagets återstående […] Read more

NAXS Kallelse till årsstämma 2024

    Stockholm, 29 februari, 2024   PRESSMEDELANDE – NAXS AB (publ)   KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NAXS AB (publ) Aktieägarna i NAXS AB (publ), org.nr 556712-2972, med säte i Stockholm (”Bolaget” eller ”NAXS”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 april 2024 kl. 11.00 i KANTER Advokatbyrås lokaler, Engelbrektsgatan 3, Stockholm. Inregistrering till årsstämman […] Read more

Nordic Capital Fund X avyttrar Advanz Pharma

Nordic Capital investerade initialt i Advanz Pharma 2021 och kommer nu att investera i bolaget via Nordic Capital XI tillsammans med Ontario Teachers’ Pension Plan Board, efter avyttringen av sin initiala investering genom Nordic Capital X.   För ytterligare information:https://www.nordiccapital.com/news-views/press-releases/ontario-teachers-and-nordic-capital-to-invest-together-in-advanz-pharma-to-drive-future-growth/ Read more

NAXS AB (publ) Årsredovisning 2023

Publicering av NAXS årsredovisning 2023 NAXS årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.naxs.se. Årsredovisningen finns även bifogad till detta meddelande. Kontaktinformation: Gösta Lundgren, interim verkställande direktör Telefon: +46 707104788 Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, […] Read more

Reledo, där NAXS har co-investerat tillsammans med Celero Capital Fund (E) AB, inleder samarbete med ytterligare två entreprenörsägda företag för att stärka sitt tjänsteutbud

Reledo har ingått partnerskap med ägarna till ytterligare två specialistföretag – enjojj och Returab – för att stärka Reledos position inom kaffe-, frukt-, återvinnings- och avfallshanteringstjänster för kontor och arbetsplatser. Entreprenörerna har återinvesterat cirka 30% av transaktionslikviden   Reledo grundades i maj 2023 och levererar paketerade facility management-lösningar till små och medelstora företag. Per december […] Read more

NAXS AB (publ) Bokslutskommuniké 2023

Januari – december 2023 Resultat efter skatt uppgick till 4,4 (180,1) Mkr. Resultatet per aktie uppgick till 0,39 (16,22) kronor. Substansvärdet uppgick till 922 Mkr (83,24 kronor per aktie) per den 31 december 2023, jämfört med 959 Mkr (86,59 kronor per aktie) per den 31 december 2022. Nettokassan uppgick till 209 Mkr (18,89 kronor per […] Read more

Valedo avyttrar ägandet i Joe & the Juice

Valedo Partners Fund II AB och Valedo Partners III AB (tillsammans “Valedo”) har avyttrat ägandet i Joe & the Juice Holding A/S (“J&tJ”) till den befintliga aktieägaren General Atlantic. Under Valedos ägande har J&tJ expanderat internationellt över Europa, Storbritannien, USA och Mellanöstern, vuxit antal enheter från 50 till 350 och ökat omsättningen med mer än […] Read more

NAXS AB (publ) Delårsrapport januari – september 2023

Nio månader 2023 Resultat efter skatt uppgick till 18,5 (144,5) Mkr. Resultatet per aktie uppgick till 1,67 (13,00) kronor. Substansvärdet uppgick till 936 Mkr (84,52 kronor per aktie) per den 30 september 2023, jämfört med 959 Mkr (86,59 kronor per aktie) per den 31 december 2022. Nettokassan uppgick till 226 Mkr (20,44 kronor per aktie) […] Read more