Nyheter

Valedo avyttrar ägandet i Joe & the Juice

Valedo Partners Fund II AB och Valedo Partners III AB (tillsammans “Valedo”) har avyttrat ägandet i Joe & the Juice Holding A/S (“J&tJ”) till den befintliga aktieägaren General Atlantic. Under Valedos ägande har J&tJ expanderat internationellt över Europa, Storbritannien, USA och Mellanöstern, vuxit antal enheter från 50 till 350 och ökat omsättningen med mer än […] Read more

NAXS AB (publ) Delårsrapport januari – september 2023

Nio månader 2023 Resultat efter skatt uppgick till 18,5 (144,5) Mkr. Resultatet per aktie uppgick till 1,67 (13,00) kronor. Substansvärdet uppgick till 936 Mkr (84,52 kronor per aktie) per den 30 september 2023, jämfört med 959 Mkr (86,59 kronor per aktie) per den 31 december 2022. Nettokassan uppgick till 226 Mkr (20,44 kronor per aktie) […] Read more

Jacktel AS har framgångsrikt refinansierat sina seniora säkerställda obligationer

Jacktel AS har meddelat den framgångsrika refinansieringen av sina seniora säkerställda obligationer som förfaller i december 2023. Bolaget har ingått ett nytt senior secured lån om 80 miljoner USD med ett dotterbolag till Maritime Asset Partners Ltd. Nettolikviden från finansieringen kommer att användas för att fullt ut refinansiera de befintliga seniora säkerställda obligationer. NAXS hade […] Read more

NAXS AB (publ) Halvårsrapport januari- juni 2023

Första Halvåret 2023 Resultat efter skatt uppgick till 7,2 (92,8) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,65 (8,33) SEK. Substansvärdet uppgick till 925 MSEK (83,50 SEK per aktie) per den 30 juni 2023, jämfört med 959 MSEK (SEK 86,59 per aktie) per den 31 december 2022. Nettokassan uppgick till 221 MSEK (19,91 SEK per aktie) […] Read more

Nordic Capital Evolution investerar i Hjo Installation, en ledande leverantör av hållbara installationstjänster

Nordic Capital har ingått ett avtal om att investera i Hjo Installation, en svensk branschledare som tillhandahåller multidisciplinära installationstjänster och lösningar. Företaget hjälper sina kunder att optimera energieffektiviteten – och kommer att dra nytta av de ökande hållbarhetskraven. I samarbete med företagets ledning och grundare vill Nordic Capital stödja Hjo Installations fortsatta tillväxt. Sedan starten […] Read more

Mimir Group förvärvar Billerud Managed Packaging

Mimir har kommit överens med Billerud AB (OM:BILL) om en avyttring av Managed Packaging, som erbjuder förpackningslösningar till globala varumärkesägare. Transaktionen förväntas slutföras under augusti 2023.   Avsikten att avyttra affärsenheten Managed Packaging till Mimir är en konsekvens av Billeruds fokus på förpackningsmaterial, vilket innebär en minskad strategisk betydelse av tjänsteerbjudanden. Försäljningen kommer att minska […] Read more

Nordic Capital Evolution investerar i den tyska försäkringsmäklaren Helmsauer Group

Helmsauer Group grundades 1963 och är en av de ledande aktörerna inom företagsförsäkring i Tyskland. Företaget betjänar över 40 000 kunder från 21 kontor. Helmsauer Groups höga grad av specialisering möjliggör riktade och anpassade försäkringslösningar för företag i DACH-regionen inom sektorer som sjukvård, hantverkare, företag, konst och kultur, arkitekter och ingenjörer samt detaljhandel.   För […] Read more

Nordic Capital CV1 säljer Bladt Industries till CS WIND

Nordic Capital har nått en överenskommelse om att sälja Bladt Industries, en ledande leverantör till den växande offshore-vindindustrin. Förvärvaren, CS WIND, är världsledande inom tillverkning av vindturbintorn och det nya ägandet kommer att ytterligare stödja företagets resa mot att bli en specialiserad möjliggörare av den globala gröna omställningen.   Under Nordic Capitals ägarskap har Bladt […] Read more

NAXS har investerat 5,2 MNOK i en private placement av Awilco Drilling Plc.

Awilco Drilling har framgångsrikt genomfört en private placement på 87 MNOK genom en så kallad accelererated bookbuilding process, där NAXS tecknade 577 636 aktier, vilket motsvarar ett totalt belopp på 5,2 MNOK. NAXS var en befintlig aktieägare i Awilco Drilling före den nu genomförda emissionen. Mer information finns på https://awilcodrilling.com/awilco-drilling-plc-private-placement-completed-2/ Read more