Arvodesstruktur

RådgivningsarvodeVinstdelning
1% p.a. av NAV upp till SEK 1 miljard

0.5% p.a. av NAV över SEK 1 miljard

 

5% av nettoavkastning efter uppnående av 5% årlig avkastning (”preferred return”) till NAXS

För komplett information hänvisas till NAXS OMX Prospekt 2010