Bolagsstyrning

Bolagsordning

§1 Bolagets firma är NAXS AB (publ). §2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun. §3 Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva investeringsverksamhet och i samband därmed förvärva, äga och förvalta samt försälja andelar, aktier, delrätter och andra värdepapper samt förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter i samband med investeringar i eller saminvesteringar med […] Read more

Valberedning

Valberedningen  består av Amaury de Poret (Ordförande), Meg Eisner och Didrik Hamilton. Valberedningen kan kontaktas via e-post till adp@naccess.se Read more

Revisorer

Ernst & Young AB Hamngatan 26 Box 7850 103 99 Stockholm Sweden Jesper Nilsson är huvudansvarig revisor och medlem av FAR SRS. Read more