Gösta Lundgren, Interim VD och Finanschef

Gösta Lundgren har en lång erfarenhet som konsult med fokus på interim CFO uppdrag och på koncernredovisning för i huvudsak noterade företag. Dessförinnan har Gösta Lundgren varit verksam som ekonomichef i Korbe Fastigheter KB och Max Matthiessen AB samt som revisor i Osborne Johnson Revisionsbyrå AB. Gösta Lundgren har kandidatexamen i företagsekonomi och juristexamen från Uppsala Universitet. Gösta Lundgren är svensk medborgare.