Børge Johansen, Styrelseledamot

Børge Johansen (född 1974) är en oberoende investerare och styrelseledamot av Sector Alarm. Han har också tidigare varit verkställande direktör i Aurora LPG. Innan tiden på Aurora var Johansen ansvarig för forskning och investering inom sjöfartssektorn på Oslo Asset Management AS och Carnegie Investment Bank. Han har också flera års erfarenhet av sammanslagning och förvärv av företag och företagsfinansiering från engagemang inom Creo Advisors och Andersen Consulting. Børge Johansen äger inga aktier i Bolaget. Børge Johansen är norsk medborgare och bosatt i Norge.