Daniel Gold, Styrelseordförande

Daniel Gold (född 1968) har byggt upp och varit en ledande befattningshavare i QVT Financial LP (“QVT”) sedan starten, med början genom handel för egen räkning vid Deutsche Bank A.G. Han är verkställande direktör, och CFO samt Managing Member i QVTs general partner. Daniel Gold var tidigare direktör i DB Advisors L.L.C. Han grundade också QVT-koncernen på Deutsche Bank strax efter att han började på Deutsche Bank 1992, efter att tidigare ha arbetat som mäklare för egen räkning på Daiwa Securities America och på Bear Stearns & Co. Daniel Gold har en Bachelor of Arts i fysik från Harvard College. Daniel Gold äger inte några aktier direkt i Bolaget, fast har ett ekonomiskt intresse i Majoritetaktiesägarens innehav. Daniel Gold är amerikansk medborgare och bosatt i USA.