Meg Eisner, Styrelseledamot

Meg Eisner (född 1986) är delägare och CCO i QVT. Innan hon började på QVT i 2007 erhöll hon en Bachelor of Arts i International Political Economy med högsta betyg från Fordham University. Meg Eisner äger inte några aktier direkt i Bolaget, men har ett ekonomiskt intresse i Majoritetsägarens aktieinnehav. Meg Eisner har varit ordförande i Bolagets valberedning sedan 2019 som representant för QVT och Majoritetaktiesägaren. Meg Eisner är amerikansk medborgare och bosatt i USA.