Nikolai Jebsen, Styrelseledamot

Nikolai Jebsen (född 1984) är en oberoende konsult och investerare. Han var tidigare CFO i Aurora LPG, en börsnoterad leverantör av transporttjänster för gasol, från grundandet av bolaget till dess att bolaget blev uppköpt 2017. Nikolai Jebsen har lång erfarenhet inom aktie- och obligationskapitalmarknaden från sin tid hos Carnegie, Pareto och SEB, samt i att framställa officiell finansiell rapportering. Han har en kandidatexamen i finans från Handelshøyskolen BI. Nikolai Jebsen äger inga aktier i Bolaget. Nikolai Jebsen har dubbelt medborgarskap och är norsk och amerikansk medborgare, bosatt i Norge.