Valberedning

Valberedningen  består av Amaury de Poret (Ordförande), Meg Eisner och Didrik Hamilton. Valberedningen kan kontaktas via e-post till adp@naccess.se