Rådgivare

Naccess Partners AB har ingått ett exklusiv rådgivingsavtal med NAXS AS, varigenom Naccess Partners AB ansvarar för utförandet av NAXS investeringsverksamhet i enlighet med NAXS investeringsstrategi och investeringskriterier.