Buyout

Buyout är en typ av private equity, eller riskkapitalinvesteringar som det också kallas, som innebär majoritetsinvesteringar i mogna bolag, normalt med starka kassaflöden.