Carried Interest

Den del av den vinst som genereras vid försäljning av fondens investeringar som tillfaller Förvaltar-teamet (Management-teamet eller den s.k. General Partnern). 

Det finns olika vinstdelningsmodeller. Vinstdelning sker efter det att investerarna fått tillbaka allt kapital som de inbetalat till fonden samt en viss avkastning, så kallad prioriterad avkastning (eller hurdle rate).