Fond/Private equity-fond/Limited Partnership

Private equity-fonder är ofta strukturerade i så kallade Limited Partnerships, vars närmaste svenska motsvarighet är kommanditbolag. I denna bolagskonstruktion förekommer det en General Partner ”GP”, (motsvarande komplementär), som ofta är ett aktiebolag vars delägare aktivt förvaltar fonden, samt Limited Partners ”LP” (motsvarande kommanditdelägare) med begränsat ansvar som står för själva kapitalet.