Förvaltningsavgift / Förvaltararvode (eng. Management Fee)

Den avgift som betalas av investerare i en fond (Limited Partners) för löpande förvaltning till dem som förvaltar fonden.