General Partner/Förvaltare

Riskkapitalfonden är ett partnerskap som principiellt består av två parter, dels en Limited Partner (LP) som står för själva kapitalet och dels en General Partner (GP) som förvaltar kapitalet. GP har det fulla ansvaret för förvaltningen och obegränsat ansvar för de åtaganden som fonden har. En LP har inget särskilt ansvar vid sidan om det kapital som LP bidrar med. NAXS är en LP.