J-kurvan

Under de inledande åren visar vanligtvis en private equity-fond låg eller negativ avkastning. Denna tidsprofil för en fonds avkastning brukar benämnas ”J-kurveeffekten”.

De första årens negativa avkastning på investeringar i private equity-fonder är en följd av flera faktorer. De främsta faktorerna är relaterade till kostnader för etablering och drift av en fond samt att genomförda investeringar ofta bokförs till anskaffningsvärde. Dessutom identifieras portföljbolag som ej utvecklas enligt plan oftast relativt tidigt i investeringsprocessen och skrivs då ned.