Substansvärde

Totala tillgångar minskat med nettoskulden/ ökat med nettokassa (överensstämmer med eget kapital).